Харківський педагогічний ліцей № 4 Харківської міської ради Харківської області

 


Основні напрями діяльності

Психолого - педагогічна освіта в Харківському педагогічному ліцеї № 4

Харківської міської ради Харківської області

 

 

 

І-ІV класи

V-VII класи

VIII-IX класи

X-XI

класи

Основи психолого-педагогічної освіти

Варіативна складова

Адаптаційні тренінги для першокласників «Входження у шкільне життя»

Мета: формування соціально-комунікативних навичок

Соціально-комунікативні тренінги в рамках

«Психолого-педагогічного проектування особистості»

Мета: розвиток толерантності, лідерських якостей, упевненості в собі, самопізнання, навичок спілкування

Основи психологічних знань

Мета: підвищення рівня психологічної культури, створення психолого-пе-дагогічних умов самопіз-нання, формування та розвиток навичок психо-логічної саморегуляції, самокорекції  поведінки в повсякденному житті та конфліктних ситуаціях і стресах

Введення в педагогічну спеціальність

Мета: розкриття творчих здібно-стей учнів при прогнозуванні майбутнього професійного вибору та професійного самовизначення

Естетичне вихо-вання. Етичне виховання

Мета: розвиток

загальнопізнаваль-

них інтересів дітей, виховання духовної культури особистості, морально-етичних якостей, норм спілкування, ша-нобливого став-лення до людей

 

 

Сучасна риторика

Мета: формування вмінь і навичок вільного володіння різними видами мовленнєвої діяльності

Основи психології

Мета: вивчення закономірностей міжособистісних стосунків та відпрацювання навичок спілкування

 

 

 

Основи соціології

Мета: формування умінь та навичок, необхідних особи-стості для успіш-ної адаптації в мінливому соціокуль-турному середо-вищі

 

 

 

Сучасна риторика

Мета: удосконалення навичок зв‘язного мовлення, виховання впевненості в собі, культури спілкування

Позашкільна освіта

Інтелектуальна гра «Навколо світу»

Інтелектуальний марафон

 

День Дублера

Акція «Турбота» в дитячому будинку

 

 

Співпраця з ХНПУ ім. Г.С. Сковороди          та ін. ВНЗ

 

Шефська робота учнів під час літньої практики

 

Корекційна  робота в рамках проекту «Діалог»

Випуск ліцейської газети «Ліцеїст»

Спільна робота з дитячим садочком

Волонтерська робота в мікрорайоні ліцею