Харківський педагогічний ліцей № 4 Харківської міської ради Харківської області

 


Сторінка соціального педагога

 

Темляк Валентина Миколаївна, 

соціальний педагог

 

 

Графік роботи

соціального педагога

 Харківського педагогічного ліцею № 4

Харківської міської ради

Харківської області

 

на 2015/2016 навчальний рік

 

 

        День тижня           Години згідно посади
Понеділок 08:30 - 12:30
Вівторок 13:30 - 17:30
Середа 08:30 - 12:30
Четвер 13:30 - 17:30
П'ятниця 08:30 - 12:30

 

 

 

Мета роботи психологічної служби району

на 2015/2016 навчальний рік. 

 

Підвищення якості психологічного супроводу процесу удосконалення ефективності освітнього процесу в районі.

 

Пріоритетні завдання в діяльності

на 2015/2016 навчальний рік:

 

1. Вивчення індивідуальних особливостей учнів та надання практичної допомоги всім, хто бере участь у педагогічному процесі: учням, учителям та батькам.

 

2. Продовження роботи з формування сприятливого соціально-психологічного клімату в учнівському колективі.

 

3. Супровід дітей пільгового контингенту.

 

4. Профілактика правопорушень серед дітей.

 

5. Профілактика комп`ютерної залежності.

 

6. Профілактика алкоголізму, вживання наркотичних та психотропних речовин, ВІЛ/СНІДу. 

 

7. Попередження насильства у сім’ях дітей або випадків виникнення реальної загрози його вчинення.

 

8. Супровід дітей, які опинились у складній життєвій ситуації.

 

9. Пропаганда здорового способу життя.

 

10. Запобігання торгівлі людьми.

 

11. Проведення індивідуальних та групових консультацій для учнів, батьків та класних керівників.

 

12. Соціальний захист прав та свобод дітей.

 

13. Проведення профорієнтаційної роботи з учнями 9-11-х класів.

 

Основні напрямки роботи:

Соціально-педагогічна діяльність є різновидом багатьох видів діяльності. Вона спрямована на досягненні певних цілей та результатів, які зумовлюються метою конкретної діяльності.

Напрямки роботи безпосередньо впливають на функцію соціально педагогічної діяльності.

 

1. Комунікативна функція. Забезпечує налагодження взаємодії особистості, соціальної групи та державних і недержавних організацій, що виступають клієнтами, волонтерами, спонсорами та партнерами в соціально-педагогічній роботі.

 

2. Організаторська функція. Характеризує соціально-педагогічну діяльність з точки зору соціального менеджменту, що полягає в структуруванні, плануванні, розподілі видів професійної діяльності та координації роботи з різними соціальними інститутами та представниками споріднених професій - теоретичні засади організаторської діяльності соціального педагога.

 

3. Прогностична функція. Виконує змістовно-цільові та організаційні – методичні завдання. В першу чергу це передбачення результатів зусиль соціального педагога щодо різних аспектів його професійної діяльності. Також це ідеальне "програвання варіантів' різноманітних технологій соціально-педагогічної діяльності та вибір серед них тих, що зможуть забезпечити максимальну результативність за розумних витрат зусиль і часу.

 

4. Охоронно-захисна. Спрямована на відстоювання прав та інтересів дітей і молоді на основі державних та міждержавних документів, з метою забезпечення для неповнолітніх та молоді гарантованих їм прав та умов життєдіяльності - основні права підлітків та молоді закріплені в міждержавних документах.

 

5. Діагностична функція. Покликана виявляти окремі соціальні аномалії в певному мікросоціумі конкретизувати проблеми клієнта, особливості клієнта чи певної групи.

 

6. Попереджувально-профілактична робота. Має за мету, виявлення, запобігання та обмеження асоціальних явищ, забезпечення умов для формування соціально позитивної спрямованості особистості.

 

7. Корекційно-реабілітаційна функція. Полягає в роботі по зміні та вдосконаленню особистих якостей клієнта, розвитку потенційних можливостей осіб з функціональним обмеженням, активне залучення їх до участі в суспільному житті.