Харківський педагогічний ліцей № 4 Харківської міської ради Харківської області

 


Матеріали щодо функціонування медіатеки

              Важливим завданням бібліотеки залишається не тільки створення і забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів за допомогою сучасних технологій, але й виховання відповідної інформаційної культури. Сьогодні інформаційна культура та медіаосвіта розглядається як спосіб життєдіяльності особистості в інформаційному суспільстві і як складова процесу формування загальної культури людини. Нагадаємо, що підґрунтям інформаційної підготовки користувачів є їх читацька культура, вміння грамотно формувати свої потреби в інформації, ефективно вести її пошук, перш за все, в наявному ДБА бібліотеки (каталогах, картотеках, енциклопедіях, довідниках, словниках, бібліографічних посібниках), оцінювати і використовувати. А відтепер це й уміння користуватися комп’ютером, електронними каталогами, мережами, їх інформаційними пошуковими системами (ІПС), банками даних, програмними засобами, створювати і підтримувати веб-сторінки тощо. Робота з комп’ютерними ІПС потребує від користувача вміння: вибирати області пошуку; користуватися ключовими словами; дотримуватися відповідних правил у виборі інформації з наданого масиву веб-адрес, її організації в окремі масиви з наступним управлінням ними (редагуванням); працювати з окремими програмами тощо; користуватися електронною поштою, електронними носіями (дискетами, CD/DVD, відео- та аудіокасетами).       
            Особливо це стосується роботи з молоддю з фізичними вадами зору, опорно-рухового апарату тощо. Сучасні адаптивні технології та відповідне програмне забезпечення, по-перше, дають незрячим користувачам можливість самостійно набирати, редагувати, роздруковувати тексти, користуватися мульти-медійними джерелами інформації, працювати в Інтернеті, а по-друге – виконують реабілітаційні функції. 
             Теоретичному і практичному ознайомленню із сучасними інформаційними технологіями сприятимуть заняття в рамках комп’ютерних курсів, клубів комп’ютерної творчості, проведення днів інформації, бібліографічних оглядів, віртуальних мандрівок, прес-годин, влаштування книжкових виставок, медіа-панорам, інформін на теми “Можливості комп’ютера”, “З комп’ютером на “ти”, “Електронні каталоги і картотеки”, “Інтернет: крок за кроком”, “Твій учитель – комп’ютер”, “Від комп’ютерного чайника до веб-майстра”, “Секрети програмування”, “Комп’ютер – машина часу”, “Книги в Інтернеті”, “Знайомтесь: електронні видання”, “Енциклопедії: від друкованої до електронної”, “Молодіжний медіа-простір” тощо. 
Для недосвідчених користувачів Інтернету фахівці радять розробити певний план засвоєння способів пошуку необхідної інформації.